THÔNG TIN THANH TOÁN

Vietcombank

Ngân Hàng VietcomBank

Số Tài Khoản : 0451000214821

Chi Nhánh Thành Công – Hà Nội

Chủ Tài Khoản : Vũ Đức Việt

ACB

Ngân Hàng Á Châu

Số Tài Khoản : 164988719

Chi Nhánh Hoàng Mai – Hà Nội

Chủ Tài Khoản : Vũ Đức Việt

Agribank

Ngân Hàng Agribank

Số Tài Khoản : 1504205108230

Chi Nhánh Đống Đa – Hà Nội

Chủ Tài Khoản : Vũ Đức Việt

Techcombank

Ngân Hàng Techcombank

Số Tài Khoản : 19027184929011

Chi Nhánh Đống Đa – Hà Nội

Chủ Tài Khoản : Vũ Đức Việt

Vietinbank

Ngân Hàng Vietinbank

Số Tài Khoản : 100806926666

Chi Nhánh Hưng Yên

Chủ Tài Khoản : Vũ Đức Việt

Sacombank

Ngân Hàng Sacombank

Số Tài Khoản : 030021719389

Chi Nhánh Văn Giang – Hưng Yên

Chủ Tài Khoản : Vũ Đức Việt

BIDV

Ngân Hàng BIDV

Số Tài Khoản : 12310000696121

Chi Nhánh Quang Trung – Hà Nội

Chủ Tài Khoản : Vũ Đức Việt

TPbank

Ngân Hàng TPbank

Số Tài Khoản : 0052432001

Chủ Tài Khoản : Vũ Đức Việt

MaritimeBank

Ngân Hàng MaritimeBank

Số Tài Khoản : 03501014978079

Chủ Tài Khoản : Vũ Đức Việt

VPbank

Ngân Hàng VPbank

Số Tài Khoản : 148729999

Chi Nhánh VPbank Đông Hà Nội

Chủ Tài Khoản : Vũ Đức Việt

Mbbank

Ngân Hàng Mbbank

Số Tài Khoản : 0810103192007

Chủ Tài Khoản : Vũ Đức Việt