Chúng tôi phát triển phần mềm trên nền tảng Faceworks.vn. Dựa theo yêu cầu của khác hàng chúng tôi sẽ gia công phần mềm theo ý tưởng đó để tạo ra phần mềm phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

Vì mỗi nhu cầu của một doanh nghiệp là khác nhau, Mỗi bên sẽ có một cách thức quản lý riêng, Nên mức giá gia công phần mềm sẽ được nêu chi tiết khi chúng tôi khảo sát và đưa ra mô tả phần mềm